در خوانسار کشمش را به دو صورت آماده می کنند: به صورت تیفی و آفتابی
منظور از کشمش تیفی همان بند کردن انگور درسایه است و کشمش آفتابی هم انگور را در معرض مستقیم ور خورشید قرار میدهند.
کشمش خواص زیادی از جمله کنترل دیابت، کنترل فشار خون، پیشگیری از سرطان، درمان بی نظمی معده و… دارد.

منو اصلی