چای کوهی در خوانسار به گل گربه معروف است و یکی از چای های گیاهی است که خواص فراوانی دارد. گیاهی با ساقه رونده و گل‏هایی بصورت سنبله‏ های پنبه مانند و آبی مایل به بنفش دارد، این گل ها کمی معطر و دارای بوی مخصوصی هستند و میوه چای کوهی کپسولی شکل است. از خواص چای کوهی میتوان به آرام بخشی مطبوع، نشاط آور و با خاصیت معجزه آسای تقویت کننده ی قوی برای اعصاب و روان اشاره کرد.

منو اصلی