مغز بادام درختی یکی از انواع آجیل های محبوب درمیان خوانساری ها محسوب می شود. همچنین دارای خواص زیادی برای سلامت بدن است و اگر به صورت خام مصرف شود یک میان وعده سالم محسوب می شود.
مغز بادام خوانساری دارای دو نوع تلخ و شیرین است.

منو اصلی