بهترین تنباکوی گیاهی کشور را بنام خوانسار می‌شناسند. تنباکوی خوانسار بیشتر در مناطقی مانند قودجان، تیدجان و تعداد دیگری از روستاهای خوانسار مانند ویست کشت می‌شود و از برگ و ساقه آن در قلیان استفاده می‌کنند. این تنباکو با طعم تلخ می‌باشد و دارای چوب های بلند و ضخیم است که نشان از کیفیت بالای این محصول دارد. همچنین این تنباکو از گیرائی بالایی برخوردار است که استعمال آن توانایی خاصی را می‌طلبد.

منو اصلی