ادویه‌جات خوانسار

ادویه ماده گیاهی استفاده شده به منظور عطر و طعم دهی به مواد غذایی هستند، بخشی از آن‌ها برای مقاصد خوراکی یا دارویی نیز استفاده می‌شود. چاشنی معادل فارسی ادویه می‌باشد.

ادویه‌جات می‌تواند از دانه خشک شده، میوه، ریشه، پوست یا مواد مغذی گیاهی در مقادیر ناچیز به عنوان افزودنی مواد غذایی و برای عطر و طعم و رنگ و یا به عنوان یک ماده نگهدارنده به کار برده شود که باکتری‌های مضر را می‌کشد یا از رشد آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد.

منو اصلی