خشکبار خوانسار

خشکبار یا میوه خشک به میوه‌های خشک شده و برخی مغز دانه‌ها گفته می‌شود. مغز ‌پسته، مغز بادام، مغز فندق، مغز گردو و میوه‌های خشک مانند کشمش، کشمش سبز، کشمش سبز تیزابی، برگهٔ آلو بخارا، قیسی خشک، برگه هلو، برگه زردآلو، برگه آلو، برگه آلوچه، برگه آلبالو، خرما، انجیر خشک.

منو اصلی