گیاهان دارویی خوانسار

کوههای خوانسار از پوشش گیاهی خوبی برخوردار می‌باشد. لاله های واژگون، گل سر به زیر محجوب ایرانی، گز انگبین، گزعلفی، ریواس، کنگر، مرزنجوش، آویشن، قارچ، بادام، تره و پیاز کوهی، گون، موسیر و دیگر گیاهان دارویی و علوفه‌ای که این رشته کوه‌ها را به منطقه ای غنی از گیاه پزشکی و همچنین مرتع مناسب جهت چرای دام و رونق زنبور داری بدل کرده است.

منو اصلی