نان خوانسار

یکی از علایق مهم مردم خوانسار درمیان غذاها نان است. از این رو نان و پخت آن یکی از ارکان اصلی تغذیه، در این شهر به شمار می‌رود، به همین دلیل نان خوانسار یکی از سوغات اصلی این شهر به حساب می‌آید و از تنوع بالایی هم برخوردار است.

منو اصلی